Nikita Dell
Sachbearbeitung
Tel.: +49 (0) 5235/966-144
E-Mail: nikita.dell(at)delignit.de

Vanessa Koke
Sachbearbeitung
Tel.: +49 (0) 5235/966-142
E-Mail: vanessa.koke(at)delignit.de